Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat wij als museum willen betekenen. We kijken naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijven in onze visie de gewenste situatie. In onze museale visie geven wij een algemene voorstelling van de toekomst.

Museale Visie

Museum Bevrijdende Vleugels is een site museum, gelegen in de zuid-west rand van de voormalige drop- en landingszones. Vanuit deze positie laten wij bezoekers op een verassende wijze de inspanningen beleven van geallieerde militairen en in het bijzonder de manschappen van US 101 Abn Div tijdens Operatie Market Garden. En waardevolle herinneringen aan bezetting en bevrijding behouden en doorgeven aan de volgende generaties, omdat vrijheid niet van zelfsprekend is. We willen in de museale presentatie en opzet ons onderscheiden van andere Nederlandse oorlogsmusea.

"In de behoefte voorzien van ontmoetings- en herdenkingsplaats voor (familieleden van) veteranen en belangstellende burgers."

De Tweede Wereldoorlog is inmiddels letterlijk collectief erfgoed, dat ook voor de derde en vierde generatie betekenis heeft.

MBV vervult een maatschappelijke en educatieve functie door het op aanschouwelijke en tastbare wijze presenteren en het laten beleven van belangrijke en doorslaggevende gebeurtenissen uit de 2e WO, zoals die vooral in ZO Brabant hebben plaatsgevonden en het geven van gewenste informatie om zo bij te dragen aan het historisch besef.

 

Actieplan, hoe bereiken we het gewenste toekomst beeld?

 

 1. Teamwork. Vrijwilligers uit de verschillende disciplines werken en samen en informeren elkaar op tijd en volledig.
 2. Interne communicatie. De aanspreekpunten per discipline komen met ideeën, verbetervoorstellen, wisselen informatie uit en stemmen zaken op elkaar af, dit alles in goed overleg, tijdens en buiten het reguliere werkoverleg.
 3. Modus vinden voor het dagelijks besturen en besluitvorming.
 4. Unieke ligging. MBV is door haar ligging aan de ZW rand van de voormalige drop en landingszone een site museum, daar waar het echt gebeurde. Dat is een unieke positie met in de onmiddellijke omgeving interessante militair-historische lokaties.
 5. Benutten ligging.Die positie buiten we uit door bezoekers te wijzen op die unieke locatie en door o.a. een begeleide, uitgebreide en interessante battle field tours aan te bieden ( ook in de Engelse taal) of een korte trip met rondleider te verzorgen naar de Paulushoef.
 6. Verhaallijn. We hanteren een duidelijke verhaallijn in een attractief en eigentijds educatief aanbod voor zowel primair- en voortgezet onderwijs als aanbod voor bezoekers in familieverband, het ontwikkelen van een evenementenkalender, versterking van het toeristisch aanbod voor internationale touroperators
 7. Collectioneren, conserveren en exposerenvan materiaal en materieel van, over en voortkomende uit de periode van WOII en in het bijzonder Market Garden, met o.a. displays over Duitse inval in Nederland, bezetting en verzet.
 8. Displays met enkele belangrijke keerpunten, doorslaggevend voor het verloop van WO2 aanschouwelijk maken. De lange weg naar de bevrijding op een interessante manier uitbeelden.
 9. Voor kinderen (6 -11 jaar) bieden wij een 2 uren durend onderhoudend Soldatenfeest aan. De onderdelen zijn een terreinrit met een Dodge, een gezamenlijke foto shoot met echte helmen op, pc en sim vliegen en het verhaal van de parachutisten ( o.a. wat droegen ze bij zich, welke parachutes, bewapening en eten en drinken), de Dakota ( hoeveel zaten erin, hoe lang duurde de vlucht, wat was de jump drill) en de zweefvliegtuigen verteld door de rondleider.
 • Verder kunnen jong en oud zich amuseren tijdens het computer en simulatievliegen onder deskundige begeleiding ( op woens- zater- en zondag middagen),
 • Twee grote weekend evenementen per jaar. Met o.a re-enactment en voelen en ruiken aan een bijzonder voertuig met uitleg.
 • Gerichte reclame/ marketing en een uitstekende, goed vindbare en up to date website. Doel is MBV meer en beter op de kaart te zetten.
 • Benutten binnen – en buitenlands netwerk.
 • Belgische basisscholen omgeving Lommel aanschrijven. (is gebeurd)
 • Bord in het Boshuys en Praethuys over wat er allemaal te zien en te doen is op het museumterrein.
 • Aanbieden van lezingen.(is gebeurd)
 • Voorzien van historische informatie.
 • MBV op Wikipedia in Ned en Eng zetten
 • Samen werken met Wheels, bijv. tijdens een battle field tour met transport in hun WW2 voertuigen en tijdens evenementen.(is gebeurd)
 • Samen te werken met andere oorlogsmusea zoals dat al in gang is gezet door Erfgoed Brabant.(is gebeurd)
 • Bijhouden van sleutel-informatie zoals bezoekersaantallen, kosten en baten.
 • Het museumterrein verder profileren/kwalificeren. Dit is o.a. met ingang van okt ’15 in gang gezet door jaarlijks de 10 km Liberty Run ( i.s.w.m. Stichting 18 Sept te Ehv) op het museumterrein te houden.
 • Feesten en partijen in de Vliegtuighal.(is gebeurd)
 • Welke nieuwe elementen willen we gaan toevoegen in de komende jaren? Meer activiteiten voor de jeugdige bezoekers? Meer displays waarop de bezoekers zelf hun weg kunnen vinden?
 • Andere opzet rondleidingen: een uur vertellen en daarna een uur zelf rondgaan aan de hand van een routekaart?
 • Meer (welke?) gebruik van social media en ict-toepassingen?
 • Wat willen we bereiken met het museum nu en in de toekomst? Kennis/bewustwording van de bevrijding? Het kennen van de gebruikte wapens, voertuigen, materialen? Voorkomen van een nieuwe oorlog? Instandhouding van vrijheid? e.d
 • Contacten met de scholen in verband met de rondleidingen en de Museumschatjes.
 • Museum meer manifesteren op braderieën en jaarmarkten in de omgeving d.m.v. fotoshoots met kinderen met helmen op in een jeep of Dodge en met uitnodigende foto’s in een militaire tent voor een bezoek aan ons museum
 • QR codes overal aanbrengen.

 

Bijdragen van Will v Grinsven en Ton v Ingen e.a. betreft ptn 29 – 34.

 • Foto’s van het museum staan op Google Cultural Art View in samenwerking met andere fotografen w.o. Arthur Korst
 • Interview met ooggetuige mevr. Fien van Dijk uit Son ( gefilmd) n.a.v de powerpointpresentatie van de Heemkundekring Son en Breugel over Market Garden in Son, wordt in 12 stukken gehakt vanwege de duur 2 uur
 • Restauratie van de Harley Davidson uit 1942, de foto’s die van de restauratie van week tot week zijn gemaakt en werden tentoongesteld in Eersel samen met de Usb stick en waren een succes temeer omdat er niet alleen naar de Harley gekeken werd, maar ook naar de fotoreportage van frame naar kant en klare motor.
 • De film over het pak is ook klaar
 • Interview over de Duitse tanks op Bokt
 • De glider (interview) in Bladel moet nog een plaatsje krijgen

 

 

English version museum’s vision

Museum Wings of Liberation tells the story of the American and British experience in Operation Market Garden (why it was fought and the outcome) in WW2, the war that changed the world, so that all visitors will understand the price of freedom and that freedom cannot be taken for granted. Offering a compelling blend of sweeping narrative and poignant personal detail, this museum features immersive exhibits and an expansive collection of artifacts to take visitors inside the story of OMG and WW2.